Het algemeen beleidsprogramma voor Brugge 2013 - 2018 kun je nalezen op https://www.brugge.be/bestuursakkoord-2013-2018