In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 beloofde CD&V Brugge de haalbaarheid te onderzoeken van een verdere vermindering van de taks op bedrijfsoppervlakte. Vandaag pleit de partij, in overleg met haar schepen Boudewijn Laloo, voor een volledige afschaffing van de taks voor alle bedrijven tot een oppervlakte van 500m².

Reeds in 2001 heeft de stad Brugge zijn fiscaal beleid herzien en een zestal belastingen afgeschaft, waaronder de belasting op motoren, bankinstellingen, gevaarlijk en ongezonde inrichtingen,… De afschaffingen en belastingsverminderingen werden gecompenseerd door de invoering van één nieuwe belasting vanaf 2002, nl. de belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimten. De huidige belastingsverordening wijst zowel de natuurlijke als de rechtspersonen aan als mogelijke belastingplichtigen. De grondslag voor de berekening van de aanslag is afhankelijk van de bedrijfsoppervlakte.

Sinds de invoering van deze belasting is de belastingsverordening al 3 maal gewijzigd, zowel qua tarief als qua inhoud.

Enerzijds werd het oorspronkelijk minimumtarief (voor bedrijven <= 300m²) van €75 (aanslagjaar 2002-2003) gewijzigd naar €60 (aanslagjaar 2004) en vervolgens naar €30 (aanslagjaar 2005 tot heden). Anderzijds werd vanaf aanslagjaar 2005 de belasting gevestigd per bedrijf en niet meer per afzonderlijke activiteitskern.

Op dit moment betalen alle bedrijfszetels tot 300m² een minimumbedrag van €30. Bedrijven met een grotere oppervlakte betalen € 0,25/m² bij, met een maximum aanslag van €75.000.

Minou Esquenet, voorzitter: “CD&V maakt er een prioriteit van de handelsactiviteiten in de stad te ondersteunen en maximale kansen op economische ontwikkeling te creëren. De actieve tussenkomst van onze partij naar aanleiding van de afbakening van het Ruimtelijk Stedelijk Gebied Brugge was daarin een belangrijke stap. Hierdoor hebben wij ervoor gezorgd dat alle bestaande bedrijven hun activiteiten kunnen blijven verder zetten op de bedrijventerreinen Waggelwater en Blauwe Toren. Dit was een belangrijke doorbraak ter vrijwaring van het ondernemerschap in onze stad. Maar we gaan verder en doen vandaag, in financieel moeilijke tijden, wat we beloofd hebben in 2006: de fiscale last verminderen, deze keer voor zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen met een aantal werknemers.”  

Schepen Boudewijn Laloo: “Lokale belastingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de stad, mede noodzakelijk om de beleidsdoelstellingen van deze legislatuur te realiseren. We verlaagden deze taks al twee keer eerder, en gaan nu opnieuw een stap verder door de vrijstelling voor alle bedrijven tot 500m². de overige bedrijven, met een bedrijfsoppervlakte die groter is dan 500m² worden vrijgesteld voor de eerste 500m², wat voor hen een vrijstelling betekent van € 125. Natuurlijk ben ook ik, samen met mijn partij, pleitbezorger van een volledige afschaffing. Maar we moeten realistisch zijn en de stadskas in de gaten houden.

Als schepen van Financiën waak ik voortdurend over het financieel evenwicht en de financiële haalbaarheid van de diverse projecten. In vergelijking met andere centrumsteden hebben wij een goed financieel rapport. Het is een verdienste van deze bestuursploeg onder leiding van burgemeester Patrick Moenaert, dat tijdens deze legislatuur noch de personenbelasting noch de onroerende voorheffing werden verhoogd. Tegelijk willen wij ook oog hebben voor de financiële druk waarmee de kleine ondernemers en starters vandaag worstelen omwille van de economische situatie. Daarom pleiten we vandaag voor een vrijstelling voor bedrijven met “kleinere” bedrijfsoppervlakten, tot 500m² dus”

Lijsttrekker Dirk De fauw: “Andere partijen zullen pleiten voor een volledige afschaffing van deze belasting, dat zou natuurlijk mooi zijn én zeker populairder. Maar wij zijn liever realistisch en proberen uit te voeren wat we beloofd hebben: onderzoeken of de belastingdruk voor ondernemers kan verlaagd worden. Met dit voorstel worden 6.514 van de 7.515 Brugse bedrijfszetels vrijgesteld van deze belasting. Wij zijn nu bezig met de opmaak van het verkiezingsprogramma 2012 en neem van mij aan dat wij ook in de toekomst de nodige ruimte en zuurstof voor ondernemers zullen garanderen.” 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.