Nieuwsbrief CD&V Stad Brugge
Brugge
N°2 - 08/11/2011
 
 

Impact van de moeilijkheden bij DEXIA op de Brugse begroting blijft beperkt

Op vraag van CD&V fractieleider Paul Jonckheere in de gemeenteraad van 25 oktober, gaf schepen van financiën Boudewijn Laloo toelichting over de gevolgen van het Dexia-debacle  op de financiële toestand van de Stad Brugge.

Schepen Laloo wees erop dat Brugge de aandelen van het toenmalige Gemeentekrediet verwierf in functie van de opgenomen leningen. In 1996 werd besloten om 30 % van deze aandelen te verkopen op de beurs. Voor Brugge betekende dit een opbrengst van liefst 12 miljoen euro. De overige aandelen werden ondergebracht in de Gemeentelijke Holding.

In de daarop volgende jaren is het belang van de Gemeentelijke Holding in Dexia afgenomen door de overname van Dexia France en Artesia Bank. Door het verlies van het meerderheidsbelang werd in 2000 door de Holding besloten dat de aandeelhouders hun participatie gedeeltelijk ten gelde konden maken. In 2001 gebeurde dit ook door Brugge met als resultaat een netto opbrengst van 579.000 euro.

Na de moeilijkheden in 2008 vroeg de holding in 2009 geld aan de gemeenten door middel van een kapitaalsverhoging. Als lokmiddel werd een preferent dividend van liefst 13 % vooropgesteld. De Stad Brugge heeft toen, op voorstel van schepen Boudewijn Laloo, wijselijk besloten daar niet op in te tekenen. De meeste andere gemeenten hebben wel ingetekend, en zelfs hiervoor geleend. Dit geld is wellicht volledig in rook opgegaan.

Wat zijn nu de concrete gevolgen voor Brugge?

Door de vereffening van de Gemeentelijke Holding zal het belang van Brugge in deze Holding (in de stedelijke boeken gewaardeerd op 5.450.084 euro) volledig moeten worden afgeschreven.

Ook op dividenden moeten Brugge niet meer  rekenen. In 2008 ontving Brugge nog 1,1 miljoen euro (toen 0,6  % van de ontvangsten ), in 2009 was er geen dividend, in 2010 was dit 50.000 euro.

Schepen Boudewijn Laloo besloot dat het Dexia-debacle voor Brugge resulteert in een flinke afschrijving, maar dat door het goede financiële beleid wij dit verlies goed kunnen opvangen, en geen onmiddellijke bijkomende budgettaire maatregelen dienen genomen te worden.  

Meer jonge gezinnen in de binnenstad !

Dit is één van de redenen waarom het reglement op de tussenkomst voor het functioneel verbeteren van woningen werd aangepast.

Deze stedelijke toelage bestaat al meer dan dertig jaar en heeft nog steeds dezelfde doelstelling : werkzaamheden aanmoedigen die doelmatig de woonkwaliteit van bestaande woningen verbeteren , volgens de vereisten van veiligheid, gezondheid en comfort.

Vandaag staat het wonen in Brugge onder druk. Het stadsbestuur kan de immobiliënsector niet reguleren,  maar  via corrigerende maatregelen, stadsvernieuwingsprojecten en premies kan het betaalbaar wonen wel ondersteund worden.

Vroeger spitste het reglement zich toe op oude éénsgezinswoningen woningen  gebouwd voor 1 januari 1965 die niet voldeden aan de moderne eisen van comfort. Deze beperking geldt voortaan niet meer  !

Er is nu een evolutief systeem  waarbij alle woningen, appartementen  en studio’s van minstens 40 jaar in aanmerking komen.

Het premieplafond werd opgetrokken en bedraagt momenteel 40% van de kostprijs van de werken met een maximum van 4.500 euro. Daarvoor wordt het jaarlijks budget met 25 procent opgetrokken tot 1.250.000 euro.

Nieuw in het reglement is dat het premieplafond voor jonge gezinnen die zich vestigen in de binnenstad werd opgetrokken tot 9000 euro.

Paul Jonckheere, CD&V Fractieleider

 

Dirk De fauw roept op tot een toegankelijkere Brugse dienst- en hulpverlening

17 oktober, de werelddag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting bracht weer eens aan het licht dat armoede ook in Brugge aanwezig is.

Vaak hebben we het dan over de materiële bekommernissen die met armoede verbonden zijn : huisvesting, gezondheidszorg, werkloosheid,...  Een vergeten element vormt echter de toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening.

  • 5,2% van de volwassen bevolking in België leeft meer dan een jaar ononderbroken onder het  bestaansminimum zonder dat ze hulp zoeken of vinden.
  • Slechts de helft van de rechthebbenden op een stookoliepremie maken er gebruik van.
  • Veel mensen vinden overheidsinformatie zo ingewikkeld, dat ze er niet eens aan beginnen... De meeste informatie bereikt vooral diegenen die er het minste nood aan hebben.
  • Slechts 10 tot 15% van de burgers leest de informatiebrochures die men krijgt toegezonden.
Er bestaan dus duidelijk drempels in onze samenleving die verhinderen dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Overheden moeten alles in het werk stellen om deze drempels zo laag mogelijk te houden.  Daarom riep gemeenteraadslid De fauw op de gemeenteraad van 25 oktober ll. de Stad en het OCMW op om het toegankelijkheidscharter te ondertekenen.  Dit charter is een intentieverklaring die werd opgesteld door de VVSG op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen.

In het charter staan de basisprincipes van toegankelijke dienst- en hulpverlening in de gemeente opgesomd. Toegankelijkheid wordt daarbij breed geïnterpreteerd : het gaat niet alleen om bereikbaarheid en bekendheid, maar ook om begrijpbaarheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, betaalbaarheid.

Door dit charter te ondertekenen gaat Stad Brugge het engagement aan om deze principes in de praktijk te brengen en bekend te maken bij de lokale bevolking.

Het voorstel van gemeenteraadslid Dirk De fauw werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. 

De eerstvolgende CD&V activiteiten ? De laatste perscommuniqués van onze CD&V schepenen ? De CD&V-tussenkomsten in de gemeenteraad ? De laatse versie van ons huis-aan-huisblad CD&V Direct ?

U vindt het terug op onze website www.brugge.cdenv.be.

Kalender

vrijdag, 27 oktober, 2017
Senioren Brugge - Discussieforum: Sammy Mahdi, voorzitter Jong CD&V
vrijdag, 24 november, 2017
Senioren Brugge - Brainstorming verkiezingsprogramma
vrijdag, 15 december, 2017
Senioren Brugge - Discussieforum: Bart Naeyaert