Georgina Denolf

Lid Afdelingsbestuur, Gemeenteraadslid

  • Geboorteplaats:

    Oostkamp

'Met feeling voor kwaliteit'
- een veilige en gezonde leefomgeving
- belang voor de thuiszorg
- voor ieder toegang tot het culturele leven
- ondernemen stimuleren en kansen geven
- senioren actief betrekken in het maatschappelijk leven