Hilde Decleer

Provincieraadslid, Lid Afdelingsbestuur, Gemeenteraadslid, Schepen

    Schepen van Lokale Economie en Facilitair Beheer