Deze week gaf de raad van bestuur van het AZ Sint-Jan goedkeuring aan de overeenkomsten  met enerzijds de universitaire partners UZ-Gent en UZ -Leuven en anderzijds AZ Delta als grootste ziekenhuis van het naburig netwerk.

Via deze overeenkomsten engageren de ziekenhuizen zich om rond opleiding,  onderzoek  en  zorg  -  waar  relevant  en opportuun  -  initiatieven  op  elkaar  af  te  stemmen  en  hierrond  samen  projecten  op  te zetten. De ziekenhuizen verbinden zich er ook toe om bij de concentratie van supra-regionale zorgopdrachten preferentieel  met  elkaar  samen  te  werken.  Dit  engagement  houdt  geen  exclusiviteit  in, noch  een  verplichting  tot  samenwerking.

Deze samenwerkingsakkoorden op ziekenhuisniveau passen perfect binnen de filosofie van AZ St-Jan Brugge-Oostende om betaalbare innovatieve  zorg aan te bieden aan elke patiënt, zo dicht mogelijk bij  zijn woonplaats. AZ St-jan blijft ambitie hebben om z’n academische erkenning en opdracht nog meer uit te breiden.  De samenwerkingen hebben o.a. tot doel om eerder occasioneel gegroeide samenwerking om te zetten en structureel en toekomst gerichte allianties te verwezenlijken.

Deze 3 samenwerkingsakkoorden op ziekenhuisniveau gaan perfect samen met de 134 samenwerkingen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers op dienstniveau. Daarmee blijft het  AZ-St-Jan Brugge-Oostende als openbaar ziekenhuis maximaal inspelen op netwerkvorming en samenwerking met zeer diverse partners in de zorg.

De bestuursleden vanuit CD&V, zijnde Jos Demarest, Hilde Decleer en Brigitte Balfoort, zijn alvast tevreden met de vernieuwing van deze 3 samenwerkingsakkoorden, bovenop de 134 bestaande samenwerkingen.