Op de Brugse CD&V nieuwjaarsreceptie van 14 januari zette stedelijk lijstttrekker Dirk De fauw de eerste krijtlijnen uit voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

 

Dirk De fauw:”De Brugse CD&V kan bogen op een prachtig palmares gerealiseerd door een krachtige burgemeester, goede schepenen en de inzet van vele gemeente- en OCMW-raadsleden. Wij moeten fier zijn op wat gerealiseerd werd. Wij rusten evenwel niet op onze lauweren : CD&V heeft een  visie op lange termijn. Ik noem het “het PLAN 2020” van de Brugse CD&V. Een plan dat legislatuuroverstijgend is, waarmee we duidelijk te kennen geven dat wij niet alleen zullen werken tot aan de volgende verkiezingen in 2018 maar verder willen kijken.”

 

De Brugse CD&V werkt de krachtlijnen van dit plan momenteel in detail uit. Dirk De fauw gaf een voorbeschouwing bij 4 topics, die hij het belangrijkst vindt :

 

1.                  Brugge moet aantrekkelijk en betaalbaar zijn om er te wonen.

De Brugse bevolking groeit weer aan. Dit is een goede zaak. We mogen echter niet blind zijn voor het feit dat het voor jonge mensen moeilijk is om een (betaalbare) stek te vinden in Brugge.  Jonge gezinnen zwermen uit, en senioren van overal voelen zich aangetrokken tot onze stad.  

Brugse CD&V wil creatieve oplossingen zoeken. Minimaal moet het stedelijk beleid bepalen waar in de toekomst kan worden gewoond, en zorgen voor een goeie mix van jonge en oudere bewoners. Desnoods moet de stad zelf het initiatief nemen om woonzones te ontwikkelen.

Waarom speelt Brugge zijn ligging aan het water niet uit?  Wonen aan het water heeft een bijzondere aantrekkingskracht, niet alleen langs de Reien. Dat kan evengoed langs het kanaal Oostende-Brugge-Gent, of in de achterhaven. Op die plaatsen is ook moderne architectuur op zijn plaats en kan aan Brugge een nieuwe uitstraling gegeven worden.

 2.                  Brugge moet aantrekkelijk zijn om er te ondernemen en moet ook het uitzicht hebben van een ondernemende stad.

De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen aan de Chartreuse, de Spie en op de zone tussen de Expressweg en de Blankenbergesteenweg is van levensbelang voor onze stad. De zone Chartreuse, waar CD&V al meer dan 20 jaar om vraagt, moet architecturaal kwaliteitsvol uitgebouwd worden, het wordt immers de nieuwe toegangspoort tot de stad. Ook van de zone Blankenbergesteenweg, zichtbaar vanaf de Expressweg moet het beleid een aantrekkelijke zone maken.

Het hedendaagse beeld van die nieuwe bedrijventerreinen op cruciale locaties moet de ondernemende dynamiek van Brugge illustreren, en elke voorbijganger zin doen krijgen om er te werken, te ondernemen, te investeren! Daar wil de Brugse CD&V zich voor inzetten.  Met deze nieuwe bedrijventerreinen kan ook de tewerkstelling van hooggeschoolden in de eigen regio gewaarborgd worden, wat de brain-drain zal tegengaan.

 

3.                  Brugge moet bereikbaar blijven

De Brugse CD&V heeft de mobiliteitsvraagstukken die zich in en rond een historische stad stellen, steeds kordaat aangepakt. Eén van de belangrijkste dossiers blijft de ontsluiting van de haven van Zeebrugge.

Wat de bereikbaarheid via de weg betreft, zit Brugge eindelijk in een stroomversnelling – met dank aan minister Hilde Crevits. Dat tempo moet aangehouden worden. CD&V wil de motor zijn voor een grondige aanpak in Lissewege en een snelle oplossing voor het kruispunt aan de Chartreuse.

Voor de ontsluiting van de haven via de binnenvaart, pleit de Brugse CD&V voor de verbreding van het Schipdonkkanaal. Maar dit is een langetermijnproject. Op korte termijn zijn er ingrepen nodig op de ringvaart: de Dampoortsluis moet worden aangepakt en de nieuwe brug in Steenbrugge moet er snel komen. Deze brug vormt een essentieel onderdeel van de zuidelijke ontsluiting van de stad, samen met de noodzakelijke verbreding van de Vaartdijkstraat tussen de Ring en Ten Briele. 

En tenslotte pleit CD&V er ook voor om het openbaar vervoer in de binnenstad anders te organiseren. Er dient nagegaan te worden hoe - met een betere circulatie - minder bussen in de binnenstad evenveel passagiers kunnen bedienen.

 

4.                  Brugge moet aantrekkelijk zijn voor al zijn bewoners

De Bruggeling is fier op zijn stad maar hij moet er zich ook thuis voelen. Hij mag zich niet bedreigd voelen door de toerist in de binnenstad of  hij mag zich niet verdrongen voelen door de havenactiviteiten in Zeebrugge, of het verkeer op de Expressweg in Sint-Michiels, Sint-Andries en Lissewege. De Brugse CD&V blijft oog hebben voor de leefbaarheid van alle wijken.  Het stedelijk beleid moet de gemeenschapsvorming - het warme hart in de samenleving - verder aanmoedigen door activiteiten te ondersteunen of zelf te organiseren.

 

Dirk De fauw onderstreepte in zijn nieuwjaarsspeech de overtuiging dat de Brugse CD&V klaar is om ook de komende jaren onze stad verder te verbeteren en uit te bouwen. Dit is geen tijd voor risico’s en avonturen. De Brugse CD&V wil het beleid met vernieuwde kracht doorzetten en nieuwe impulsen geven !

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.