Schepen voor Monumentenzorg Franky Demon: "De Monumentenprijs wordt voor de vierde keer uitgereikt. Ik ben blij dat er zoveel succesvolle restauratieprojecten zijn, mede door onze subsidie Kunstige Herstellingen. Deze projecten hebben allemaal een meerwaarde voor het patrimonium van onze stad. De prijs van de vakjury ging naar het pand op het Kraanplein 4 van dhr. en mevr. Parmentier - Dhoed.De winnaar van de publieksprijs was dhr. Elyn voor Sint-Amandsstraat 7."

Meer info vind je op https://bit.ly/2QCIYv8