Naar aanleiding van een aantal misverstanden rond de werken in de August Derrestraat (Assebroek) verduidelijkt schepen Jos Demarest de aanpak van de wegendienst.  

Schepen Jos Demarest : “De werken vormen een complex geheel. Bij deze werken dienen we rekening te houden met het openbaar vervoer, groenzones, voetgangers en milieu”.

Een aantal elementen op een rijtje:

  1. De toplaag asfalt mag maar pas gegoten worden vanaf 1 maart.
  2. de gracht moet nog geruimd worden en geprofileerd door aannemer Vuylsteke van Aquafin in het kader van de opwaardering van de Gemene Weidebeek
  3. de groenzone op de hoek moet ook nog opgeruimd worden door dezelfde aannemer.
  4. het kruispunt is tijdelijk aangelegd vermits er hier door aannemer Deloof in het kader van zone 30  in de Vooruitgangstraat nog een plateau moet komen. Deze 2 aannemers kunnen niet tegelijkertijd op dezelfde plek werken. En de aanleg van het kruispunt was niet begrepen in het budget van Aquafin.
  5. het voorontwerp van dit kruispunt is geheel klaar en zal binnenkort voorgelegd worden aan het college. Dit is door de wegendienst in overleg met De Lijn ontworpen. Er is zelfs met een geleide bus een proefrit op dit kruispunt gemaakt om de ideale bochten uit te tekenen. Als een geleide bus dit kan nemen, dan kan elk voertuig er ruim door. Wel wordt de August Derrestraat plaatselijk van 4.5m naar 5 meter verbreed . Dit is dus een aanpassing van stad Brugge aan de werken van Aquafin om een betere circulatie te hebben.
  6. de vroegere parkeerplaatsen stonden loodrecht op de baan. Deze zijn nu langs gericht vermits dit een veiligere situatie is. Ook krijgt de oprit van het hoekhuis en de huizen tegenover een oprit waar niet kan geparkeerd worden en dus niet in deze parkeerzone zitten. Vanuit August Derrestraat rechts is er langs beide zijden parkeerzone zonder markeringen, links worden de zones gemarkeerd en afgeschermd door uitbreiding van de voetpaden. Dit geheel op basis van bezettingsgraad en optimaal gebruik & veiligheid.
  7. groenzones zullen ook maximaal voorzien worden in tegenstelling tot de huidige verharding.
  8. voetgangers zullen kortere oversteek hebben en door het plateau zal de passage in snelheid verminderd worden. Schepen Jos Demarest benadrukt dat het hier een zone 30 is en dat er verondersteld wordt dat de gebruikers zich aanpassen.
  9. de wegendienst is bezig een plan en bestek op te stellen voor ruiming en verdere oeververdediging van het resterend gedeelte van de Gemene Weidebeek tot aan het natuurgebied. Alle overlopen met vuil water worden dichtgemetst zodat dit een zeer zuivere en goed onderhouden waterloop wordt tot aan dit kruispunt. Dit zal zeker dit jaar nog aanbesteed worden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.