Evaluatie "Verlicht je buurt":

Het project #verlichtjebuurt mag best een succes genoemd worden. Ik vroeg het stadsbestuur naar de evaluatie in cijfers maar gaf in mijn vraag ook enkele suggesties mee voor de toekomst.

Dergelijke initiatieven kan ik enkel maar toejuichen, toch dienen we attent te zijn omtrent de aanvraagprocedure, verwerking en uitbetaling.

Wat?

Iedere Bruggeling kon een project indienen om zijn/haar buurt te verlichten. Het volstond om een e-mail te sturen om uw aanvraag in te dienen. Dit kon met uw buren, vereniging, straat,....

Maximum kon men rekenen op 200eur per project!

Ontstaan?

Naar aanleiding van de signalen die het stadsbestuur bereikten vanuit de buurten/

buurtcomités dat de donkere dagen zwaar begonnen te wegen, dat men iets wilde doen in de buurt met verlichting, het momentum van de nationale actie #zorgvoorlicht en gezien de extreme omstandigheden van de tweede lockdown, werd beslist om de gebruikelijke administratie en aanvraagformulieren voor buurtcheques (zie https://www.brugsebuurten.be/) te laten vallen voor deze ene actie. Men kon dus voor de actie

#verlichtjebuurt uitzonderlijk een buurtcheque aanvragen via e-mail.

Mijn opmerkingen:

De aanvraag procedure was misschien te eenvoudig. Men kon perfect individueel deze premie aanvragen, toch zou ik liever een samenwerking zien van buren of verenigingen.

Ik hoop dat deze actie in de toekomst zal herhaald worden.

Antwoord van het stadsbestuur:

Wij gaan akkoord met uw feedback dat de aanvraagprocedure misschien wat te eenvoudig was. Tot die conclusie zijn wij ook gekomen bij de verwerking van de aanvragen. Het was een actie die heel veel succes had en we waren zelf verrast door de grote respons.

Volgend jaar zouden wij deze actie graag herhalen, maar trekken lessen uit deze editie. Wij gaan het gebruikelijke aanvraagformulier hiertoe speciaal aanpassen (waarop men inderdaad de 4 meewerkende huishoudens dient te noteren) om enerzijds zicht te hebben op de samenwerking tussen de buren en anderzijds de administratieve afwikkeling vlotter te laten verlopen.

Er zijn geen aanvragen geweigerd. Er is geen uitvoerige controle gebeurd, enkel nazicht van de ingebrachte bewijsstukken, aangezien de prioriteit van het ene personeelslid van de buurtcheques is gegaan naar verwerking van de aanvragen.

Dit project werd gefinancierd met het reguliere budget van de buurtcheques, aangezien er tijdens de zomer weinig tot geen buurtcheques zijn aangevraagd omdat de gebruikelijke buurtfeesten niet konden doorgaan. Dit staat volledig los van het Wintergloedbudget.

Er gebeurden 206 aanvragen.

Van 160 aanvragen kregen we bewijsstukken binnen, deze worden uitbetaald en zorgen voor een totaal bedrag van 30 281,99 euro.

  • Burgerzaken