Via een schriftelijke vraag, begin deze maand, vroeg ik het stadsbestuur voor meer #fitness toestellen op het openbaar domein.
Toestellen die multi-functioneel zijn en door verschillende sporters tegelijk kunnen gebruikt worden. (zie voorbeeld foto).
Dergelijke toestellen zouden zowel in de binnenstad als in elke deelgemeente mogelijk moeten zijn. Zeker gezien de opkomst van de nieuwe sporten, zoals #streetworkout, #Calesthenics, #crossfit #bootcamp,....

Hieronder laat ik u het antwoord van het stadsbestuur lezen.

Antw:
Sporten in de openbare ruimte zit inderdaad al een tijdje in de lift. Het uit zich in verschillende vormen, van gewoon joggen tot free running, bootcamp, calisthenics, en allerhande workouts. We spelen daar al een tijdje op in, maar zien nu door corona inderdaad nog een toename van dergelijke sportactiviteiten.

Momenteel is er volgend aanbod op het Brugs openbaar domein:
- Outdoor fitnesstoestellen (3 stuks per locatie) in de Koude Keuken (Sint-Andries), Gulden Kamer (Sint-Kruis) en in het Baron Ruzettepark (binnenstad). Vanaf april tot eind september plaatsen we 5 toestellen op het sportstrand in Zeebrugge.
- Op de site Sport Vlaanderen (Assebroek) staat een Ipitup-bank, een speciale zitbank die ook verschillende workouts mogelijk maakt.
- In Tillegem en Veltembos is er een fit-o-meter, een jogparcours met verschillende ‘stations’/toestellen waar oefeningen gedaan kunnen worden.
- Sinds vorig jaar pionieren we in Brugge, met de steun van Sport Vlaanderen, ook met een mobiele beweegcontainer. Daarin zitten allerlei toestellen en mogelijkheden om oefeningen te doen. We gaan daarmee naar de buurten en geven die dus een plaats op het openbaar domein. Momenteel staat ze in Zandtiende in Assebroek. In april verhuist ze naar de Gentele in Sint-Pieters.

Na de plaatsing van de eerste outdoor fitnesstoestellen namen we even de tijd om het gebruik te monitoren en te evalueren wat er aanslaat. Ze worden aardig gebruikt. We stellen wel vast dat een cluster van drie toestellen voor sommige inwoners te weinig is, vermits de meeste gebruikers in kleine groepjes sporten. Individuele sporters ervaren dan soms weer een drempel om in het openbaar in hun eentje op een dergelijk toestel te sporten.

Het is de bedoeling om de komende jaren extra toestellen te plaatsen, als uitbreiding op bestaande locaties dan wel op nieuwe locaties.
We nemen dergelijke kleinschalige sportinfrastructuur ook steevast mee in het uittekenen van nieuwe masterplannen en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte.

Sportieve groeten,
Olivier
#vooreennogbeterbrugge #sportersbelevenmeer #workout

  • Sport