Werkjaar 2021

  • 21 maart 2021

Dringend gezocht: meer MANKRACHT in de zorg, ook letterlijk. Amper 14% van de verpleegkundigen en 7% van de zorgkundigen is een man. En dat terwijl er in Brugge alleen al momenteel 192 zorgvacatures open staan. Daarom roept Vrouw & Maatschappij op deze #dagvandezorg de mannen op om de zorg te komen VERSTERKEN. #VenMBrugge, #VenM, #cdenv #cravattenactie

Werkjaar 2019

  • 15 mei 2019: Fotoverslag Themawandeling 'Sterke vrouwen'

Doorheen de geschiedenis van onze stad hebben vrouwen altijd een belangrijke rol gespeeld. We zetten hen één voor één in de spotlights.
Onnodig te moeten zeggen dat deze wandeling bijzonder leerrijk en interessant was. Met dank aan Brigitte Balfoort en de gids voor de uitzonderlijke begeleiding !

Het fotoverslag staat on-line hier:

https://brugge.cdenv.be/in-beeld/sterke-vrouwen-themawandeling/

  • Moederdag 12 mei 2019
 

Zondag vieren we moederdag. Maar ook alle andere vrouwen die een grote rol spelen en gespeeld hebben in ons leven. Neem even je tijd en kijk mee in het fotoalbum van de Brugse V&M-bestuursleden, CD&V-politica's. #moederdag #VenM #cdenv

 
 

WERKJAAR 2017

Tweejaarlijks reikt Vrouw & Maatschappij Brugge de 'Feminaprijs' uit. In 2017 viel die eer te beurt aan Moniek Boydens. 

De uitreiking vond plaats in hotel Casselbergh in aanwezigheid van senatrice Sabine de Bethune.

Een klein citaat uit de laudatio door Lieve Mus:

' De prijs staat symbool voor de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee Moniek al haar engagementen opnam en opneemt: in het gezin, het onderwijs, de parochie, de gemeente, als voorzitster van Vrouw & Maatschappij, de partij, in het SAK, als gemeenteraadslid, in KAV, als schepen, in het Huis Brugge en als OCMW-raadslid. Al deze engagementen waarvan we de volle draagwijdte moeilijk kunnen en konden inschatten.'

Moniek Boydens: 'Het is een uitzonderlijk voorrecht om 'fin de carrière' een prijs te krijgen. Ik ben mij daar tenvolle van bewust, daarom ben ik dankbaar en trots met de Femina-prijs'